PROTAPER ULTIMATE – NEW FROM DENTSPLY -SIRONA

PROTAPER ULTIMATE – NEW FROM DENTSPLY -SIRONA

ProTaper Ultimate – A root canal treatment solution combinning the latest generation of ProTaper NiTi files, enhanced disinfection and dedicated obturaton that works seamlessly together. The ProTaper Ultimate rotary files are designed to create a deep shape, optimized for the next treatment steps : 1 Slider-Shaper-Finishers sequance to cover a full range of anatomical situations.

  • The ProTaper Ultimate rotary file system consist of a Slider, a Shaper and finishers (F1,F2,F3,FX,FXL)
  • The slider is used to create a reproducible pathwayto the apical/canal terminus and paves the way to the Shaper
  • The Shapers enhanced cutting efficiency and hauling of debris in the coronal two-thirds provides an easy and safe acces to the apical third for the Finishers
  • The Finishers finally create the ProTaper Ultimate deep shape
  • All files work at the same recommended motor speed of 400 rpm, and the same torque range of 4-5.2 Ncm

Featured Articles

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.