THE FAMILY OF “BULK-FILL” COMPOSITES

THE FAMILY OF “BULK-FILL” COMPOSITES

Bulk – fill composites are light cured resin composites that can be placed in layers of 4-5mm in depth. These materials are mostly indicated for class I and II posterior restorations. The main positive features are low shrinkage stress, sufficient radiopacity, higher resistance against chewing strengths at posterior area. Placement of Bulk Fill materials to the cavity is much easier when compared with the traditional composites. These composites are divided into two types : low viscosity (being fluid) and high viscosity (condesable). Low visccosity type can be use especially at the cavities thet can be difficult to reach.

The most popular Bulk – Fill composites are :

  • Tetric Powerfill or Tetric Powerflow – Ivoclar Vivadent
  • Filtek One Bulk fill or Filtek Bulkfill Flow – 3M ESPE
  • SDR lub SDR FLOW – Dentsply Sirona
  • EverX Posterior lub everX flow – GC EUROPE

All of these composites are available in our dentalshop !!!

Featured Articles

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.