Eugenol Cerkamed

Eugenol Cerkamed

Stosowany do zarabiania past podczas wypełniania kanałów korzeniowych oraz jako materiał do tymczasowego wypełniania ubytków. Może być także używany do odkażania kanałów korzeniowych podczas leczenia zgorzeli miazgi jak również przy impregnacji zębiny azotanem srebra.
Opakowanie: butelka (10ml)

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.