Ketac Conditioner 3M

Ketac Conditioner 3M

Roztwór do wstępnego przygotowania zębiny przed wypełnieniem ubytku cementem szkło-jonomerowym.
Opakowanie: butelka (10ml)

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.