Ketac Fil Plus 3M

Ketac Fil Plus 3M

Szkłojonomerowy materiał do wypełnień przeznaczony do ręcznego mieszania. 
Opakowanie: proszek (10g), płyn (8.3ml), Ketac Conditioner (10ml), Ketac Glaze (2.5ml), bloczek

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.