Biodentine Septodont

Biodentine Septodont

Bioaktívny a biokompatibilný materiál na tvorbu regeneračného dentínu. Má tesniace vlastnosti.
Balenie: 5 kapsúl (0,7g), 5 nádob s roztokom

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.