Calcipulpe Septodont

Calcipulpe Septodont

Podkladový materiál na báze Ca(OH)2
Balenie: injekčná striekačka (1,7g)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.