Clearfil SE Protect Intro Kit Kuraray

Clearfil SE Protect Intro Kit Kuraray

Antibakteriálny väzbový systém.
Balenie: Bond (1ml), Primer (1,2ml), miešacia krabica

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.