Cocoa Butter GC

Cocoa Butter GC

Výrobok určený na povlakovanie nástrojov pri aplikácii glasionomerového cementu aby sa zabránilo zlepovani výrobku.

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.