Essentia GC

Essentia GC

Svetlom vytvrdený kompozit pre estetickú obnovu.
Balenie: 1 injekčná striekačka (2ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.