Fixátor/Vývojka Kodak

Fixátor/Vývojka Kodak

Používa sa na ručné a poloautomatické spracovanie röntgenových filmov.
Fixátor – 250ml
Vývojka – 250ml

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.