Glazúra Boston Arkona

Glazúra Boston Arkona

Univerzálny prípravok vytvrdzujúci svetlom na báze organických živíc. Po úplnej chemickej polymerizácii sa môže použiť na ľahké a chemicky vytvrdené kompozity.
Balenie: fľaša (3ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.