HD 435 DurrDental

HD 435 DurrDental

Prípravok na umývanie a chirurgickú dezinfekciu rúk.
Balenie: (400ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.