Ketac Bond 3M

Ketac Bond 3M

Skloionomerný podkladový materiál.
Balenie: 2 dózy s práškom (10g), kvapalina (12ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.