Temp Bond NE Kerr

Temp Bond NE Kerr

Dočasný cement na zabudovanie dočasných protéz a trvalých protéz.
Balenie: tuba s pastou (50g), tuba s katalyzátorom (15g), miešacia podložka

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.