Variotime Bite Heraeus-Kulzer

Variotime Bite Heraeus-Kulzer

Materiál na registráciu skusu.
Balenie: 2 náplne (50ml), špičky na miešanie

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.