3M™ Scotchbond™

3M™ Scotchbond™

Is the first radiopaque universal adhesive, minimising the risk of X-ray misdiagnosis and invasive overtreatment. It provides gold standard adhesion to all dental substrates, including glass ceramic, without the need for a separate primer, silane or activator. It supports minimally invasive dentistry by bonding and sealing caries affected dentine. The formulation is free of BPA derivatives like BisGMA. And there is virtually no post-operative sensitivity.

Package: Bottle 5ml

 

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.