Multicore Flow Ivoclar

Multicore Flow Ivoclar

A material for core reconstruction of the tooth crown, chemically polymerizable, with the option of light polymerization.

Packaging: 10 g

Podobne produkty

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.