Proxyt Ivoclar

Proxyt Ivoclar

A polishing paste designed for the effective and efficient removal of plaque from dental restorations, crowns, bridges and implants. Gentle on enamel and dentin as well as on the surface of high-quality composite and ceramic restorations. It has a smooth consistency, is easy to apply and cleans effectively. It contains xylitol, which inhibits the growth of carious bacteria and fluoride, and a refreshing mint flavor. Thanks to the use of Proxyt toothpaste, teeth and gums are kept in good condition. Proxyt allows you to maintain the good quality of fillings and prosthetic fillings for a long time.

Packaging: 1x80g

Podobne produkty

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.