Variolink Esthetic Try-In Ivoclar

Variolink Esthetic Try-In Ivoclar

Water-soluble glycerin test pastes. They allow to obtain the final color effect of all-ceramic restorations such as: inlays, onlays, veneers, crowns and bridges.

Packaging: 1.7 g syringe.

Colors: Light, Ligt +, Neutral, Warm, Warm +

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.