Biodentine Septodont

Biodentine Septodont

Bioaktywny i biokompatybilny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej. Posiada właściwości uszczelniające.
Opakowanie: 5 kapsułek (0.7g), 5 pojemników z roztworem

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.