Eugenol Cerkamed

Eugenol Cerkamed

Stosowany do zarabiania past podczas wypełniania kanałów korzeniowych oraz jako materiał do tymczasowego wypełniania ubytków. Może być także używany do odkażania kanałów korzeniowych podczas leczenia zgorzeli miazgi jak również przy impregnacji zębiny azotanem srebra.
Opakowanie: butelka (10ml)