Kavitan Cem Pentron

Kavitan Cem Pentron

Szkło-jonomerowy chemoutwardzalny cement do osadzania prac protetycznych.
Opakowanie: proszek (20g), płyn (15g)

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.