Ketac Cem Plus Clicker 3M

Ketac Cem Plus Clicker 3M

Szkłojonomerowy cement do osadzania na bazie żywicy.
Opakowanie: 2 strzykawki typu Clicker (11g), bloczek do miesznia, akcesoria

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.