Silan 2ml Cerkamed

Silan 2ml Cerkamed

Silan metakrylanowy
Opakowanie: strzykawka (2ml), aplikatory