Utrwalacz/Wywoływacz Kodak

Utrwalacz/Wywoływacz Kodak

Służy do ręcznej i półautomatycznej obróbki filmów rentgenowskich.
Utrwalacz – 250ml
Wywoływacz – 250ml

W odniesieniu do nowych regulacji prawnych związanych z reklamą wyrobów medycznych informacje i produkty przedstawione na stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej oraz sprzedawców i serwisantów
sprzętu medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy jesteś specjalistą z branży.