Express XT Penta Putty 3M

Express XT Penta Putty 3M

Polyvinylsiloxánový odtlačkový materiál na použitie so zmiešavacím zariadením Pentamix. Odporúčame ako prvú vrstvu v dvojvrstvovej technike (jednorazovej a dvojvrstvovej).
Balenie: základná pasta (300ml), katalyzátorová pasta (60ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.