Gluma Etch Kulzer

Gluma Etch Kulzer

Leptadlo na báze kyseliny fosforečnej. Používa sa na leptanie skloviny a prípravu dentínu na plnenie lepiacou technikou.
Balenie: striekačka (2,5ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.