Grandio Seal VOCO

Grandio Seal VOCO

Nanohybridný svetlom tuhnúci trhlínový tmel.
Balenie: 2x(2g)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.