Herculite XRV Ultra Kerr

Herculite XRV Ultra Kerr

Nanohybridný kompozit so zvýšenou pevnosťou a estetikou v porovnaní s Herculite XRV.

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.