Impregum Penta Soft 3M

Impregum Penta Soft 3M

Polyéterový odtlačkový materiál pre Pentamix. Prvá dvojvrstvová vrstva v simultánnej technike.
Balenie: báza (300ml), katalyzátor (60ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.