Ketac Fil Plus 3M

Ketac Fil Plus 3M

Skloionomerný plniaci materiál na ručné miešanie.
Balenie: prášok (10g), kvapalina (8,3ml), kondicionér Ketac (10ml), Ketac Glaze (2,5ml), podložka

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.