Pilníky K/H Dentsply-Maillefer

Pilníky K/H Dentsply-Maillefer

Pilníky K/H
Balenie: 6 ks

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.