Revotek LC GC

Revotek LC GC

Jednozložkový, svetlom vytvrdený kompozit vo farbe B2 na výrobu protetických náhrad.

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.