Rotasept Schulke

Rotasept Schulke

Hotový prípravok na čistenie a dezinfekciu vrtákov a iných rotačných nástrojov.
Balenie: fľaša (2l)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.