SonicFill 2 Kerr

SonicFill 2 Kerr

Kompozit pre zadné náhrady.
Balenie: 20x(0,25g)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.