Topseal Dentsply

Topseal Dentsply

Tesniaci prostriedok na potrubie pasta:pasta.
Balenie: 1 tuba pasty A (4ml), 1 tuba pasty B (4ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.