Virtual Ivoclar

Virtual Ivoclar

Hydrofilný polyvinylsiloxánový odtlačkový materiál.

Virtual Putty regular – prvá vrstva
Virtual Putty fast – prvá vrstva so zrýchleným tuhnutím
Balenie: dóza s bázou (300ml), dóza s katalyzátorom (300ml), 2 lyžice
Virtual Light Body regular – druhá vrstva
Virtual Ligh Body fast – druhá vrstva , zrýchlené nastavenie
Balenie: 2 náplne (50ml), hroty na miešanie

Výrobca: Ivoclar

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.