Zetaflow ZH

Zetaflow ZH

Otiskovací materiál, C-silikón s väčšou tekutinou
Balení: Zetaflow Putty (900 ml), Zetaflow Light (140 ml), Zetaflow Catalyst (60 ml)

S ohľadom na nové právne predpisy súvisiace s reklamou zdravotníckých pomôcok sú informácie a produkty
prezentované na webovej stránke určené odborníkom v zdravotníctve, ako aj predajcom a servisným technikom
zdravotníckej techniky. Potvrďte si preto, či ste špecialista v odbore.